Valinger lek na zaburzenia erekcji

This page is Zasady Lorda Valingera

1

2

3

Valinger

lek na zaburzenia erekcji

25mg sildenafilu w jednej tabletce

4 tabletki w opakowaniu

potwierdzona skuteczność1

Valinger 25mg 4 tabletki

dlaczego i dla kogo?

Produkt leczniczy Valinger jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
Valinger zawiera syldenafil, 25 mg w 1 niebieskiej tabletce, którego skuteczność w leczeniu zaburzeń erekcji potwierdzają badania1.

Dawkę sildenafilu można zwiększyć dwukrotnie (do 50 mg/dobę, czyli 2 tabletki) lub nawet czterokrotnie (do 100 mg/dobę, czyli 4 tabletki), ale koniecznie po konsultacji z lekarzem2.

Aby potwierdzić możliwość bezpiecznego stosowania Valinger zapoznaj się z ulotką przylekową i wykonaj TEST DIAGNOSTYCZNY

Valinger jest komfortowy w stosowaniu – zapewnia Pacjentowi pełną kontrolę po zastosowaniu.
Aby doszło do erekcji niezbędne jest podniecenie i stymulacja seksualna.
Wzwód nie następuje przypadkowo, a jedynie w pożądanej sytuacji intymnej.

Valinger

działa już po 12 minutach1

działa aż do 5 godzin1

działa tylko wtedy kiedy tego potrzebujesz1

Nie zwlekaj, zrób test!

Upewnij się, że VALINGER jest dla Ciebie.

Erekcja

Erekcja, czyli wzwód prącia, to złożone zjawisko wynikające ze współdziałania układu naczyniowego, nerwowego oraz mięśniowego. Erekcja następuje kiedy zwiększona ilość krwi napłynie i pozostaje “uwięziona” w specjalnych strukturach prącia (ciała jamiste), w wyniku czego prącie powiększa się i sztywnieje, co umożliwia normalny stosunek płciowy.

Valinger wspomaga naturalną erekcję w efekcie stymulacji seksualnej, a po jej zakończeniu lub osiągnięciu orgazmu umożliwia naturalne ustąpienie erekcji.

Za erekcję prącia odpowiada mechanizm polegający na uwalnianiu tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego. Tlenek azotu następnie aktywuje enzym (cyklazę guanylową), który zwiększa poziom cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Wzrost poziomu cGMP powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych umożliwiając zwiększony napływ krwi do prącia, powodując jego powiększenie i usztywnienie.

Etapy powstawania erekcji

POBUDZENIE FIZYCZNE LUB PSYCHICZNE

Istnieją różne mechanizmy powstawania erekcji. Większość z nich wymaga stymulacji psychicznej i/lub fizycznej. Stymulacja psychiczna jest wywołana wyobrażeniami, wspomnieniami, emocjami związanymi z kontaktami pomiędzy partnerami. Stymulacja fizyczna wymaga wrażeń zmysłowych takich jak dotyk, zapach, obraz, dźwięki.

PODNIECENIE

Uczucie podniecenia powoduje wysyłanie przez mózg impulsów do nerwów zaopatrujących okolice prącia. Impulsy te umożliwiają odpowiednim mięśniom i naczyniom krwionośnym współdziałanie, które doprowadza do wypełnienia i zatrzymania krwi w ciałach jamistych prącia. Powoduje to powiększenie i usztywnienie prącia, co umożliwia odbycie stosunku płciowego.

USTĄPIENIE EREKCJI

Kiedy ustanie stymulacja lub dojdzie do orgazmu, erekcja ustępuje w sposób naturalny. Ustają pobudzające bodźce nerwowe i następuje odwrócenie zmian mięśniowych i naczyniowych warunkujących uprzednio wypełnienie ciał jamistych prącia. Krew wypełniająca ciała jamiste powraca do krwiobiegu.

Co może zaburzyć erekcję?

Czynniki psychiczne

Erekcja nie występuje za każdym razem, np.: w określonych sytuacjach, miejscach, z określonymi partnerami

Zaburzenia anatomiczne lub chorobowe

Erekcja jest zbyt krótka lub niepełna

Przyjmowanie leków

Zaburzenia erekcji wywołane przyjmowaniem określonych grup leków, lub erekcja następuje jedynie pod wpływem działania środków psychoaktywnych

Konsekwencje zaburzeń erekcji

  • zaburzenia emocjonalne m.in. obniżona samoocena, lęk, depresja, frustracja
  • pogorszenie relacji w związkach
  • problemy z naturalnym zapłodnieniem

to lek - kup go w aptece (bez recepty)!​

Nigdy nie ufaj lekom z nieznanego źródła!
BEZ RECEPTY

Valinger, 25 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki: Wapnia wodorofosforan dwuwodny, Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian, Koloidalna krzemionka bezwodna, Kroskarmeloza sodowa. Otoczka: Hypromeloza (2910; 6 mPa∙s), Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Talk, Indygotyna lak glinowy (E 132). Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Valinger jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Valinger niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na znany wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) (patrz punkt 5.1), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z produktami leczniczymi uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, z aktywatorami cyklazy guanylowej, takimi jak riocyguat, gdyż może to doprowadzić do objawowego niedociśnienia. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu krążenia, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Valinger jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang.non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5, czy też nie. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie tętnicze krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia.

Przed przyjęciem leku Valinger pacjent powinien upewnić się czy lek jest przeznaczony dla niego.

W tym celu powinien wypełnić Test diagnostyczny (patrz powyżej) stanowiący element ulotki.

Valinger 25 mg

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacje wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów

Czy jesteś lekarzem lub farmaceutą?