Materiał pomocniczy dla lekarza lub farmaceuty​

W trosce o bezpieczne stosowanie leku Valinger niniejszym zamieszczamy materiał pomocniczy dla lekarza lub farmaceuty zawierający istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania tego produktu.

  • Pamiętaj, aby zalecić pacjentowi wypełnienie TESTU diagnostycznego (ankiety) przed przyjęciem leku Valinger. W każdym opakowaniu leku Valinger, znajduje się TEST diagnostyczny dla pacjenta.
  • Materiał edukacyjny dla farmaceuty oraz TEST diagnostyczny dla pacjenta można również pobrać w części „Materiały do pobrania” w zakładce „DLA LEKARZA lub FARMACEUTY” na stronie internetowej www.valinger.pl. Pacjent może również znaleźć test diagnostyczny i go wypełnić w zakładce „TEST DIAGNOSTYCZNY” na stronie www.valinger.pl.

Inne ważne informacje:

  • Jeśli Pacjent ma wątpliwość, czy stosowany przez niego lek (lub leki) mogą być stosowane w połączeniu z syldenafilem, pomóż mu sprawdzić, czy dany lek (lub leki) zawierają substancję czynną wymienioną w ankiecie dla Pacjenta i czy istnieje ryzyko potencjalnie niebezpiecznych interakcji danego leku i leku z syldenafilem [np. leki z grupy azotanów (np. monoazotan/diazotan izosorbidu i nitrogliceryna), leki uwalniające tlenek azotu (np. nikorandyl)].
  • Zwróć uwagę pacjenta na kwestie: chorób sercowo-naczyniowych (np. niedociśnienie tętnicze), niewydolności wątroby, w tym ciężkie zaburzenia czynności wątroby, problemów ze wzrokiem, nagłej utraty słuchu, długotrwałego, bolesnego wzwodu.
  • Zaleć pacjentowi, żeby w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku udał się do lekarza w celu zdiagnozowania potencjalnych schorzeń i czynników ryzyka związanych z zaburzeniami erekcji.
  • Poinformuj pacjenta, że zaburzenia wzwodu mogą być związane z wiekiem oraz wywołane przyjmowanymi lekami i/lub występowaniem chorób układu krążenia, miażdżycy, cukrzycy, chorób neurologicznych, a także nadużywaniem alkoholu i paleniem papierosów.
  • Przypomnij Pacjentowi, aby przed zastosowaniem leku Valinger, zapoznał się z treścią ulotki, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Ulotka jest dołączona do każdego opakowania produktu leczniczego Valinger i do pobrania – znajduje się na stronie www.valinger.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące leku Valinger dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego znajdującej się w części „Materiały do pobrania” na www.valinger.pl w zakładce „DLA LEKARZA lub FARMACEUTY”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Wszelkie działania niepożądane należy zgłaszać do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
lub
Podmiotu Odpowiedzialnego: Orion Pharma Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, tel.: (22) 833-31-77, email: kontakt@orionpharma.info.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Orion Pharma Poland Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa

Informacje wyłącznie dla lekarzy i farmaceutów

Czy jesteś lekarzem lub farmaceutą?