lek na zaburzenia erekcji

25mg sildenafilu w jednej tabletce

potwierdzona skuteczność1

Valinger 25mg 4 tabletki

Nie zwlekaj, zrób test!

Upewnij się, że VALINGER jest dla Ciebie.

to lek - kup go w aptece (bez recepty)!​

Nigdy nie ufaj lekom z nieznanego źródła!
BEZ RECEPTY

Valinger, 25 mg, tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu. Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń tabletki: Wapnia wodorofosforan dwuwodny, Celuloza mikrokrystaliczna, Magnezu stearynian, Koloidalna krzemionka bezwodna, Kroskarmeloza sodowa. Otoczka: Hypromeloza (2910; 6 mPa∙s), Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol 6000, Talk, Indygotyna lak glinowy (E 132). Wskazania do stosowania Produkt leczniczy Valinger jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Valinger niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na znany wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) (patrz punkt 5.1), nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z produktami leczniczymi uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, z aktywatorami cyklazy guanylowej, takimi jak riocyguat, gdyż może to doprowadzić do objawowego niedociśnienia. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu, nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu krążenia, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Valinger jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang.non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5, czy też nie. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (ciśnienie tętnicze krwi < 90/50 mmHg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki – retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia.

Przed przyjęciem leku Valinger pacjent powinien upewnić się czy lek jest przeznaczony dla niego.

W tym celu powinien wypełnić Test diagnostyczny (patrz powyżej) stanowiący element ulotki.

Orion Pharma Poland Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa